Hvor kommer navnet Ashtanga vinyasa fra?
- november 2022 -

Visste du at denne kraftfulle praksisen raskt skaper positive endringer i kropp og sinn? Vet du at navnet stammer fra «De åtte steg til yoga» slik det er presentert av vismann Patanjali i Yoga Sutras 2.29?

Ashtanga er et sammensatt ord fra verdens eldste skriftsprå, sanskrit.
Ashta betyr åtte og anga betyr lem/steg.
Vinyasa er koblingen mellom pust og bevegelse og kjennetegnes ofte som planken, opp og nedadgående hund slik den utføres i en Solhilsen.


Det som skiller denne yoga formen fra andre er at man praktiserer med "rett innstilling", regelmessighet over tid og utfører praksisen etter tristhanametoden. Denne metoden ble gjenoppdaget av "den moderne yogaens far" T. Krishnamacharya som overførte dette til sine elever, bl.a grunnleggeren av Ashtanga vinyasa yoga K. Pattabhi Jois.


Tri betyr tre og sthana betyr steder. Tre elementer praktiseres samtidig for å gjøre
 sinn og kropp blir stødigere og med øvelse transformeres din fysiske praksisen til en meditasjon i bevegelse.

De tre elementene er stilling (steg 3 - Asana) med kroppslåser/bandha) pust (steg 4 - Pranayama (ujjayi) og blikk/dristhi.


Pusten binder eller forener kropp og sinn, varme oppstår gjennom vinyasaene, nervesystemet balanseres og sinnets uendelige aktiveteter kommer i bakgrunnen. Sansene trekkes tilbake og sinnet blir mer fokusert (steg 5 - Pratyahara) og du opplever økt bevissthet og tilstedeværelse.

Du trener også konsentrasjonen (steg 6 - Dharana) ved å hele tiden å re-fokusere tilbake til det du holder på med. Sinnet faller til ro, etterhvert vedvarende og inn i meditasjonsmodus (steg 7 - Dhyana).

Å praktisere Ashtanga vinyasa vil kropp og sinn forberedes til å kunne sitte i meditasjonstilling over tid.


Praktiserer du i tillegg de to første stegene til yoga, steg 1 Yama og steg 2 - Niyama forhindrer du å skape ny uro og lidelse for deg selv og andre. 
Kan hende du oppnår målet med yoga, å tre inn i steg 8 - Samadhi?


Praktiserer du Ashtanga vınyasa yoga kan man si at du fysisk manifisterer Patanjalis "Åtte steg til yoga".

(Mer om de åtte stegene i et senere innlegg).Den som praktiserer yoga blir gradvis kjent med sitt sanne jeg. Det i deg som vet hva som blir best for deg akkurat nå. Evnen til å skille mellom falskt og ekte styrkes. Fleksibilitet og styrke er kun en naturlig bonus.

Heidi A. Hanssen

Høsten er bare flott!
- oktober 2022 - 

Får du med deg hvordan farvene endrer seg fra dag til dag? At løvet har begynt å falle av og at dagene stadig blir kortere?


Med dette innlegget vil jeg inspirere deg til å sette av tid for å innarbeide en ny vane. Lenger ned finner du en enkel øvelse du kan teste ut.


Mennesket er av både materie som er foranderlig og noe subtilt stabilt og uforanderlig. Kroppen er som naturen i evig forandring der alt påvirker alt. Den subtile delen av oss kan vi kjenne med vår egen bevissthet selv om den er uten form og substans. Vi kan legge merke til hver av delene og samtidig kjenne på en uendelig enhet.

Når kropp og sinn er i balanse kjenner du på en helhet der alt flyter som at du er glad helt uten tydelig årsak. Du tenker klart, det er enkelt å gjøre rett valg, du ha det bra med meg selv og ser deg selv i de rundt deg og du lengter ikke etter noe.


Sommer og høst går nå gradvis over til vinter. De siste månedene har du mest sannsynlig hatt et noe høyere aktivitetsnivå og er full av nye inntrykk og erfaringer.

Kanskje fikk du noen nye bekjentskaper i sommer? Testet ut nye matretter eller nye musikksjangre? Har du oppdaget nye sider ved deg selv eller ved dine nærmeste? Fått dypere innsikt om hvem du er? Kjenner at livsgnisten har endret seg? Oppdaget et nytt talent? Eller har du tidvis kjent på en dyp uro? Kanskje har livet generelt kommet mer på plass? Eller motsatt at noe i deg har gått i stykker? Bobler det på innsiden eller føler du deg tom?


Livet skjer øyeblikk for øyeblikk, henger du egentlig med?

Å være i høy-aktivitets-modus over tid kan tappe deg for energi. Er du oppmerksom kan du forhindre at du tømmer lagrene. Du kan unngå å sitte igjen med en ubeskrivelig tomhet og at deler av kroppen kan kjennes nummen, at vondter dukker opp her og der eller at det kan bli vanskelig å si hva du har lyst på eller kjenne på hva du egentlig føler. Lysten på selve livet kan gradvis og umerkelig bli flatere og du føler deg langt fra hel.


Du prøver å fikse deg selv gjennom å stimulere deg via sansene, snakke deg ut av det men følelsen av tomhet kommer fort tilbake når du er alene. Kanskje kjenner du at du trenger å gjøre noe ekstremt for å kjenne deg mer levende?


Den dagen du blir klar over at det har skjedd en endring i tilstanden din er du klar for å ta grep. Ta ansvar, gjør noe for å finne tilbake til flytfølelsen! De fleste tror de må gjøre mer, noe nytt og at det tar lang tid å finne tilbake. Kropp og sinn påvirker hverandre gjensidig begge trenger ro etter aktivitet for at systemet kan fungere optimalt.


Selve hemmeligheten er å roe ned kropp-sinn systemet å ta deg til her og nå. Glede finnes ikke i fortiden eller i fremtiden så slutt å lete der. Når du klarer å skifte oppmerksomheten innover vil sinnet bli roligere og du vil kjenne at du er kommet på et godt sted. Når du mestrer sinnet kan du også velge å ikke reagere på alle ideer om fremtid og dine historier fra fortiden.


Prøv den enkle øvelsen jeg har beskrevet lenger ned og gjenta jevnlig. Selve erfaringen vil gjøre at du fortsetter å praktisere.


Høsten ER flott, gjør som trærne trekk deg tilbake, sett deg selv først, hvil aktivt og vær klar for å vokse i alle retninger. 


Glede og tilfredshet kommer av seg selv i det du erfarer stillheten inni deg.

Heidi A. Hanssen

Øvelse gjør mester!

Bruk noen minutter på hvert av stegene som er uthevet. Hold det enkelt.

Bryt opp i det du gjør!

Gå en kort tur!  Spaser rundt der du er. Eller sett på litt rolig musikk som tar oppmerksomheten ut av hodet. Er du i gang?

Bruk en av sansene!

Se, lytt, lukt omgivelsene eller kjenn på avtrykket du lager mot underlaget. Du er nå på vei inn i kroppen og i sinnet.


Fokuser så mot den naturlige pusten!

La oppmerksomheten din følge pusten inn og ut av kroppen hold gjerne en hånd på magen og en på brystet. Beveg deg litt saktere. Sitt/ligg om du mister kontakt med pusten din.

Utmerket! Du ankommer snart HER & NÅ og kanskje kjenner du på en flyt følelse allerede?

La så bevegelsene bli gradvis roligere og finn en hvilestilling gjerne liggende på rygg. Bygg opp med puter og pledd. Hold deg varm.

Ta et par dype åndedrag før du går over til naturlig pust.


Gi slipp på en og en kroppsdel. Gi slipp i kjeven, tunga, øynene og selve huden.

Efterhvert vil du komme i en årvåken mental tilstand der kroppen føles tungt mot underlaget. Bli der ti tolv minutter før du sakte kommer tilbake til rommet.

Sitt litt i ro, observer og sammenlign tilstanden din før og etter øvelsen.
Gå dypere etterhvert:

Prøv å få med deg den naturlige pausen mellom inn og utpust. Dette rommet kan du utvide men husk at pusten ikke blir anstrengt og hakkete.

Med litt øvelse vil du etterhvert kunne observere sinnets påfunn og kanskje kan du la deg underholde i stedet for å forfølge og reagere det som skjer.

I alarmberedskap?

Trenger du raskt å falle til ro eller vanskelig å sovne? Ta deg tid til å ta fem til ti lange åndedrag. Inn gjennom nese og ut gjennom munnen som om du puster ut gjennom et sugerør. La utpust bli ca dobbel så lang som innpust.

Lykke til!